Service & Voorwaarden

Services nadat de verzekering in gang is gezet

Claims indienen

OOM geeft verzekerden online toegang, via MijnOOM

Op MijnOOM online kunt u:

  • De polis en declaraties inzien.
  • Mutaties doorgeven.
  • Berichten van OOM ontvangen.
  • Informatie vinden over betaalde en te betalen premies.
  • Uw verzekering stopzetten.
  • Een verzoek indienen voor tijdelijke dekking in de USA

Belangrijke documenten

Algemene overzichten

Uitgebreide voorwaarden

Door naar Offerte aanvragen