Dekkingsoverzicht

Welke dekking is er mogelijk?

Ziektekosten internationaal Ongevallendekking
Uitgebreide SOS Inboedel in het buitenland
Tandheelkundige kosten Reisbagage
Arbeidsongeschiktheid Rechtsbijstand
Particuliere aansprakelijkheid Levensverzekering

Belangrijke kenmerken van de verzekering

Dit pakket bestaat uit een aantal verzekeringsonderdelen met elk een aantal kenmerken en voorwaarden die hieronder worden toegelicht.

Dekkingsoverzicht OOM Tijdelijk in het Buitenland (PDF)

Toelichting Ziektekostenverzekering

 • De ziektekostenverzekering biedt 3 dekkingsopties: Light, Regular, en Comfort. 
 • De Light dekking voor Ziektekosten kan alleen worden afgesloten voor verzekerden tussen 16 en 49 jaar.
 • U ontvangt een korting van 15% op de ziektekostenpremie als u de ziektekosten dekking afsluit in aanvulling op de Nederlandse Basis zorgverzekering.
 • SOS is inbegrepen in het onderdeel ziektekosten.

Toelichting Vrije keuze - privéklinieken en 1- of 2 persoonskamers

 • OOM biedt volledige vrije keuze van zorgverlener, zowel bij losse consulten als bij ziekenhuisopnames, geplande operaties e.d. Dit betekent in de praktijk ook echt dat u volledige vrijheid heeft om te kiezen waar u behandeld wenst te worden, privéklinieken zijn daar niet van uitgesloten. Alleen ten behoeve van USA gelden beperkingen, en als u moet reizen voor uw medische behandeling dient u de kosten daarvan zelf te betalen.
 • Er zijn echter nog twee andere belangrijke bepalingen bij deze 'vrije keuze' en die heeft OOM in haar polisvoorwaarden duidelijk omschreven: "Als het ziekenhuis waar u bent opgenomen meerdere verpleegklassen hanteert dan vergoedt OOM de kosten die gelijkwaardig zijn aan die van een meerpersoonskamer in een Nederlands ziekenhuis". En "meerkosten voor een 1 - of 2 - persoonskamer vergoedt OOM niet". Met deze bepalingen probeert OOM de kosten van de verzorging beheersbaar en daarmee de premies betaalbaar te houden.
 • Deze bepalingen spelen met name een rol in de grote wereldsteden, USA, Zuid Amerika en Azië waar een groot aanbod is van dure privéklinieken. Let wel; u bent hierdoor niet slecht verzekerd. OOM Verzekeringen heeft er namelijk geen enkel belang bij u kwalitatief hoogstaande zorg te ontzeggen, want een slecht verlopen operatie in een goedkopere kliniek kost de verzekeraar per saldo nog meer aan nabehandelingen dan een direct goed verlopen operatie in een privékliniek.
 • Waar het OOM Verzekeringen voornamelijk om draait is dat de kosten van de verzorging - dus het bed, de verzorgsters, het eten, het uitzicht etc - in een dure privékliniek vele malen hoger kunnen liggen dan in een meer normale faciliteit (soms een staatsziekenhuis, soms een minder luxe privékliniek) en OOM zich verantwoordelijk voelt voor de daadwerkelijk gemaakte ziektekosten en in mindere mate voor de 'hotelmatige verzorgende faciliteiten' van een privékliniek. Indien u ​in elke situatie wereldwijd vergoeding wil hebben voor een 1 - of 2 persoonskamer dan is een ziektekostenverzekering van OOM niet de beste keus voor u. Er zijn tal van verzekeraars die u wel vergoeden voor een 1 of 2 persoonskamer. Vraag ons gerust om advies.

Toelichting Tandartsverzekering

 • Er is een aparte Tandartsdekking zodat u verzekerd bent voor hogere tandheelkundige kosten.
 • Deze dekking is alleen af te sluiten in combinatie met de Ziektekostenverzekering van OOM.
 • Voor kinderen kan de Tandartsverzekering worden aangevraagd vanaf 3 jaar. Kinderen jonger dan 3 jaar kunnen dus geen tandartsverzekering krijgen.

Toelichting Reisverzekering

 • Doorlopend (!) dekking zolang u buiten Nederland verblijft.
 • Vergoeding van vervoerskosten bij een spoed retour naar Nederland in verband met onvoorziene familie-omstandigheden (1ste en 2de graad), indien levensbedreigend of bij overlijden.
 • Hou er rekening mee dat in de reisbagageverzekering alleen uw eigendommen verzekerd zijn. Telefoons en laptops 'van de zaak' zijn bijvoorbeeld niet meeverzekerd!
 • De maximering van 3000 euro voor bagage op de reisbagagedekking geldt per jaar (en dus niet per reis/gebeurtenis).
 • De dekking geldt indien men buiten de vaste woning verblijft.
 • Reisbagagedekking geeft GEEN vergoeding voor medische kosten of repatriëring. Wilt u medische dekking dan kan dat uitsluitend via de ziektekostenverzekering of een andere reisverzekering worden verzekerd. 

Toelichting Doorlopende Annuleringsverzekering

 • Deze verzekering kan tot 7 dagen na boeking worden afgesloten. Na 7 dagen geldt er een clausule dat er geen dekking is voor zaken die bij boeking al bekend waren.
 • De minimale looptijd van deze verzekering is 1 jaar.

  Toelichting Aansprakelijkheidsverzekering

  Ten aanzien van dekking voor onroerende zaken op de aansprakelijkheidsverzekering in dit pakket graag aandacht voor het volgende:

  1. De aansprakelijkheidsverzekering geeft geen dekking voor schade die u als huurder van een woning aanbrengt aan die woning. Daar zijn maar zeer beperkt andere verzekeringen voor beschikbaar, vraag ons naar de mogelijkheden.
  2. De aansprakelijkheidsverzekering geeft geen dekking voor aansprakelijkheid aan of rondom een leegstaande cq niet-bewoonde woning in Nederland.

  Toelichting Rechtsbijstandverzekering

  • Een rechtsbijstandverzekering dekt juridische hulp "in natura". Dit betekent dat bij een juridisch geschil u van een rechtsbijstandsverzekeraar in Nederland een advocaat toegewezen krijgt die u gaat helpen.
  • Lang niet alle mogelijke juridische zaken zijn gedekt onder de verzekering en we adviseren u daarom ook voor het afsluiten van de verzekering goed de polisvoorwaarden door te nemen.
  • Het land waar u verblijft kan uitgesloten zijn van dekking en ook het eventuele arbeidscontract wat u heeft (i.v.m. eventuele arbeidsgeschillen) kan uitgesloten zijn van dekking (arbeidsconflicten zijn alleen onder excellent gedekt). Controleer dat dus goed voordat u de verzekering aanvraagt!
  • De excellent dekking kan alleen worden afgesloten indien woonachtig in Europa of de VS.
  • Rechtsbijstand voor problemen bij een eigen woning in Nederland vallen maar zeer beperkt onder de dekking van deze rechtsbijstandverzekering. Check de voorwaarden goed voordat u de verzekering afsluit.

  Toelichting Ongevallenverzekering

  • U krijgt een uitkering indien u door een ongeval blijvend invalide raakt of komt te overlijden.

  Toelichting inboedelverzekering

  • Om uw eigendommen in uw (vaste) woning in het buitenland te verzekeren.

   

  Door naar Service en Voorwaarden